contact

Email us with any orders or inquiries, we can be reached via info@hormiga.se. We would be happy to answer any questions you might have, and if you would like to set up a meeting with you are also welcome to contact us via info@hormiga.se.

Mail Inquiries & Orders

Orders & Business – Nicholas Antman

info@hormiga.se

Technical Support – Benjamin Antman

ba@hormiga.se

Deliveries & Logistics

Hormiga ApS

 

C/O Storage Logistics A/S
Kornmarksvej 25
2605 Bröndby

Denmark

Billing & Postage

M&A Hormiga AB

 

Flyinge 1561
247 92 S Sandby

Sweden

 

Electronic Invoice / E-Faktura

economy@hormiga.se

LEVERANSVILLKOR

1. Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)

·    10 fullgodskolli eller fler per leveranstillfälle, alternativt ett ordervärde om minst 4500 kr.

·    Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskommen leveransdag. Leverans sker enligt överenskommen leveransdag utan särskild tidspassning under leveransdagen.

·    Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats får maximalt innehålla 5 trappsteg.

2. Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)

Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra service utöver ovanstående leveransvillkor, måste godkännas av Hormiga.

Exempel på särskilda leveransvillkor:

1.    Leverans vid förutbestämd tidpunkt under leveransdagen.
2.    Särskild returtagning utan ny leverans.
3.    Leverans och returtagning på annan dag än överenskommen leveransdag.
4.    Sen inkommen order.
5.    Order mindre än 10 kolli per leveranstillfälle.

3. Reklamationsvillkor

Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till Hormiga inom 2 dagar från leverans.
 

Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas..

CONTACT FORM