Stay in Touch

For inquiries concerning specific staff members check out our crew.

Say Hello

Invoice/Faktura

info@hormiga.se

Deliveries

Hormiga ApS
C/O Storage Logistics A/S
Kornmarksvej 25
2605 Bröndby

Denmark

Billing & Postage

M&A Hormiga AB
Flyinge 1561
247 92 S Sandby
Sweden

LEVERANSVILLKOR

1
Ordinarie leveransvillkor (avgiftsfritt)
 • 10 fullgods kolli eller fl er per leveranstillfälle, alternativt ett ordervärde om minst 2500 kr.
 • Ordertagning 2 arbetsdagar före överenskom-men leveransdag. Leverans och returtagning av emballage sker enligt överenskommen leveransdag. Utan särskild tidspassning under leveransdagen.
 • Leveransväg till/från kund anvisad uppställningsplats får maximalt innehålla 5 trappsteg.
2
Särskilda leveransvillkor (f.n. 300 kr/st)
 • Önskemål om särskilda leveransvillkor, dvs. extra service utöver ovanstående leveransvillkor, måste godkännas av Hormiga.
 • Exempel på särskilda leveransvillkor:
 • Leverans vid förutbestämd tidpunkt under leveransdagen.
 • Särskild returtagning utan ny leverans.
 • Leverans och returtagning på annan dag än överenskommen leveransdag.
 • Sen inkommen order.
 • Order mindre än 15 kolli per leveranstillfälle.
3
Reklamationsvillkor
 • Kvalitets- och kvantitetsfel i vara ska anmälas till Hormiga inom 2 dagar från leverans.Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans, ska anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.
 • Fel som inte rimligtvis kan uppdagas vid leverans ska anmälas så snart felet upptäckts eller borde upptäckas.

STAY UP TO DATE